Godkänd fjällnära avelstjur

SE 2240003-0001-7 Bruno, född 2016-04-07
Mor
SE 42714-67-0 Dimma
Far
SE 65543-58-4 Pollux
Mormor
SE 6092-112-9 Kyla
Morfar
SE 65543-40 Isidor
Mormors mor
SE 6092-70 Kristin
Mormors far
SE 65231-1039 Sir John

Erik Gunnarsson
Ljusdal

Mobil

070 2332646

Säljes p.g.a. foderbrist