Annonsera

Du som är medlem i Svensk Fjällrasavel kan skicka in en annons och få den publicerad i tidningen Fjällkon samt här på vår hemsida, utan kostnad. Ange alltid namn, adressuppgifter och telefon. Tala även om vilka uppgifter som ska stå i annonsen, t ex din emailadress, telefon och/eller adress.

Säljes:

Om du vill sälja ett djur måste vi ha följande uppgifter:

  • Djurets namn och födelseid
  • Uppgift om djuret är hypoplasikontrollerat
  • Uppgift om DNA-verifiering är gjord
  • Moderns namn och födelseid
  • Faderns namn och id
  • Mormoderns namn och födelseid
  • Morfaderns namn och id
  • Mormorsfars namn och id

Ange om annonsen ska in på hemsidan och/eller i tidningen samt hur länge annonsen ska finnas på hemsidan. Skicka gärna med en bild på djuret.

Köpes:

Ange vad du vill köpa, om annonsen ska in på hemsidan och/eller i tidningen samt hur länge annonsen ska finnas på hemsidan.

Övrigt:

Ange vad du vill att annonsen ska innehålla, om annonsen ska in på hemsidan och/eller i tidningen samt hur länge annonsen ska finnas på hemsidan.

Skicka uppgifterna till annons@fjallko.se