Övrigt

Det nordsvenska kulturlandskapets framtid - rapport från en konferens i Östersund april 2018

Bakgrund:
19-20 april i våras ordnades en konferens i Östersund på det här temat. Avsikten var att samla människor tvärs över länsgränser, politikområden, branscher och roller för att få fram förslag och tankar kring vad som behöver göras för att sikta mot en ljusnande framtid för norra Sveriges kulturlandskap. En sådan plattform och mötesplats har hittills saknats och det var därför angeläget att skapa en, om än tillfälligt. Avsikten var också att förmedla materialet till regeringskansli och myndigheter, som ett underlag i pågående och kommande arbete med landsbygdsprogram, landsbygdsproposition, livsmedelsstrategi m.fl. processer som pågår i år och framöver. Resultatet bifogas. Vi som arrangerade konferensen hoppas att det ska kunna visa sig vara användbart och t.o.m. värdefullt: det innehåller inspel från en bred samling människor med stor kunskap om det här frågorna. Vi hoppas också kunna bistå i dialog och samverkan framöver i en gemensam strävan efter att vända negativa trender och bidra till förutsättningar för en positiv utveckling framöver. Det handlar ju om två tredjedelar av vårt avlånga land!

Hjalmar Croneborg
koordinator för nätverket Svenska kulturlandskap
www.svenskakulturlandskap.se