Hypoplasiintyg

Här finns en blankett där en husdjurstekniker eller veterinär kan intyga att ditt djur inte har könskörtelhypoplasi:

Mer att läsa om hypoplasi finns under Läsvärt/Viktigt att veta

Vill ni läsa mer om könskörtelhypoplasi så finns här ett utdrag ur boken "Fjällkon - historik, avel och framtid":