Fjällrasen

Fjällkon är en lantrasko och som sådan av utpräglad mjölktyp, formad av det jordbruk med skogsbete och fäbodbruk som under de sista 2000 åren bedrivits i norra Sverige. Det har gett en lättrörlig, intelligent och social ko med unika egenskaper som vi och många med oss är övertygade om kommer att behövas i ett framtida miljövänligt, resurssnålt lantbruk.

Fjällrasens mjölk är mycket bra ur mejerisynpunkt med en världsunikt hög frekvens av Kappa-kasein B som är betydelsefullt för ostproduktionen. Det verkar även som om människor som är laktoskänsliga har lättare att tåla fjällrasens mjölk framför andra rasers. Eftersom fjällrasen har fått större delen av sommarens foder genom skogsbete har den utvecklat ett starkt fodersök som ger en nyfiken och - om korna mjölkas - en väldigt social ko.

Kroppsvikten på kor ligger oftast på 400-450 kg levandevikt, med en mankhöjd på 120-130 cm. Fjällrasen är kullig (hornlös) även om enstaka djur, framförallt handjur kan ha horn. Fjällrasen har oftast vit grundfärg med röda, svarta eller grå prickar, fält eller helt färgade sidor. Enfärgade djur kan också förekomma.

Fjällbod