Bidragsregler

Nya individer av fjällras som ska in i bidrags- systemet för hotade lantraser from 2011 ska uppfylla följande krav:
 • Registrerad i härstamningskontroll/kokontroll (Svensk Mjölk).
 • Fader ska vara stambokförd i Svensk Fjällrasavel, eller godkänd av SFA för att bli stambokförd när den blivit äldre. (Alla semintjurar av fjällras är godkända.)
 • Kvigor/kor efter ej stambokförd tjur kan godkännas för stöd men måste ha intyg på normalt utvecklade äggstockar. Äggstockarna undersöks lättast ca 1 månad efter kalvning fram till seminering/betäckning. Kvigor kan undersökas från ca 1 års ålder.
Regler för stambokföring from 2011
 • Tjur ska vara född inom härstamningskontroll eller kokontroll. (Endast härstamningskontroll räcker för fjällnära.)
 • Tjurens mor och far ska vara stamboksförda eller ha kontrollerade och godkända äggstockar resp. testiklar.
 • Härstamning ska vara verifierad via DNA-prov på mor och far.
 • Tjur får inte vara resultat av en mor-son- eller far-dotterparning.
När du köper en fjällko, -kviga eller -tjur
 • Kontrollera att djuret är registrerat i härstamnings-kontrollen/kokontrollen med renrasig fjällras-härstamning. Är du osäker så ta kontakt med avelskommittén eller fjällnära kommittén så hjälper vi till.
 • Kontrollera att besättningen du köper djuret från är BVD-fri (begär kopia på intyg). Leukos-intyget behövs ej längre då Sverige anses fritt från den sjukdomen.
Om du vill få din tjur godkänd för avel:
 • Den måste vara född inom härstamnings-kontrollen/kokontrollen av ko som mjölkats i kokontrollen.
 • Kontrollera om tjurens mor och far är stambokförda och DNA-analyserade. (Om de inte är DNA-analyserade måste de provtas.)
 • Om föräldrarna är stambokförda: Beställ kontroll av testiklar samt DNA-provtagning och inmätning av ditt ”tjurämne”. Utförs lämpligen av husdjurstekniker. Kostnad se husdjursföreningens prislista. DNA-provet kan du med rätt kunskap ta själv, eftersom det är några hårstrån med rötter.
 • Om föräldrarna inte är stambokförda: Beställ kontroll av äggstockar resp testiklar på tjurens mor och far, samt DNA-provtagning.
 • Beställ härstamningskontroll med DNA-provet som grund. Utförs av Dynamic Code i Linköping. Kostnad ca 400 kr/prov.
 • Skicka härstamningsbevis, könskörtelintyg och DNA-analysresultat till Svensk Fjällrasavels stambokförare.

Är någonting oklart så tveka inte att ta kontakt med avelskommittén eller fjällnärakommittén så hjälper vi dig. Ring hellre en gång för mycket än en för litet. Dom lättaste misstagen att korrigera är dom man aldrig gör!

Ann Andersson/Robert Nilsson