Färgkoder

Det har länge förts fram önskemål om en "kodnyckel" till hur man ska beskriva färgerna på sina fjällkor. Särskilt vid stamboksföringstillfället kan detta ställa till bekymmer och det kan vara svårt att veta vad som är rätt benämning. Nedan är ett försök att beskriva hur systemet är uppbyggt och hur det ska användas. Verkar det svårfattligt hjälper vi gärna till med att förtydliga instruktionen.

En färgkod består av fyra delar.

Första delen beskriver djurets grundfärg och består alltid av en stor bokstav.

Följande bokstäver används:

V = Vit
R = Röd
S = Svart
G = Grå

Den andra delen anger grundfärgens utbredning och består alltid av en siffra (0-9). Siffran anger påbörjad tiondel av hudens yta. Undantagsvis används V99 för ett djur som saknar färg på kroppen och inte har helt och fullt färgade öron, vilket då är en markering att det är ett mycket blekt djur till färgen.

Den tredje delen beskriver den färg som kompletterar grundfärgen. Färgerna är de samma som för grundfärgen men anges här med liten bokstav.

v = vit
r = röd
s = svart
g = grå

Den fjärde delen innehåller information om hur de kompletterande färgen ser ut.

p = kompletteringsfärgen finns som prickar
S = kompletteringsfärgen finns som helt färgade sidor, inte melerade eller innehållande vita sjok
f = kompletteringsfärgen finns som större fält (inte på sidorna)
fl = kompletteringsfärgen finns som fläckar
t = tecken på öron, mule och ögonbågar

Här följer några exempel:

6742 Harg

6742 Harg V5stpS är ett klassiskt exempel på en sidig tjur, enkel att beskriva, V5=vit till hälften, stp=svarta tecken på huvudet och prickar, S= sidig.

1301 Duve

1301 Duve V7stpSfl, V7=vit till 70-79%, stp=svarta tecken på huvudet och prickar, S=sidig och fl=svarta fläckar utanför sidorna.

6875 Hövding

6875 Hövding V5rtpSfl, V5=vit till 50-59%, rtp=röda tecken på huvud samt prickar, S=sidig och fl=fläckar

6787 Laro

6787 Laro V6stpSfl, V6=vit till 60-69%, stp=svarta tecken på huvudet samt prickar, S=sidig och fl=fläckar.

7345 Marvin

7345 Marvin V9stp är enkel, V9=vit till 90-99%, stp=svarta tecken på huvudet samt prickar.

2057 Hipster

2057 Hipster S10 är ännu enklare, han är helt enkelt svart till 100%!

Det är viktigt att tänka på att det som ska beskrivas är hur huden ser ut om den skulle ligga på golvet efter att djuret flåtts och att man inte glömmer bort hur mycket av djurets hud som finns på magen, annars kan man lätt hamna fel i procentangivelsen.